Sevärdheter

Karl Johans gate är navet i Oslo och här hittar man många vackra och intressanta byggnader. Här ligger bland annat Stortinget, Nationaltheateret, Universitetet i Oslo och gatan slutar i nordväst vid det kungliga slottet.

Stortinget är en mycket vacker byggnad och det är Norges riksdagshus. Högst upp i Stortinget har statsministern sitt arbetsrum. Stortinget uppfördes redan i slutet av 1800-talet efter ritningar av den svenske arkitekten Emil Viktor Langlet.

Nationaltheateret invigdes också vid slutet av detta århundrade och vid invigningen uppfördes verk av
Ibsen, Holberg och Bjørnson. Dessa stora norska författares namn finns därmed ingraverade ovanför huvudentrén. Henrik Johan Ibsen föddes den 20 mars 1828 i Telemark. Han är en av Norges största författare och dramatiker och hans mest kända alster är nog Peer Gynt. Många av Ibsens dramer uppfördes under åren på Nationaltheateret och teatern kallas ofta ”Ibsens egen”.

Redan i början av 1800-talet grundades universitetet i Oslo och det är det största, äldsta och mest framstående universitet i Norge. Också själva byggnaden är mycket vacker och här kan man hitta Oldsaksamlingen som är universitetets museum för arkeologi och historia. På universitetet finns bland annat en teologisk, humanistisk och juridisk fakultet.

Det kungliga slottet är mycket pampigt och en av de stora sevärdheterna i Oslo. Det byggdes faktiskt av den svenske kungen Karl XIV Johan och det är också han som står staty framför slottet. Det norska kungaparet bor i slottet och om man har tur kan man kanske se en skymt av dem till vänster om huvudingången. Slottet är öppet för allmänheten under sommaren och här kan man vandra i den vackra slottsparken.

Om man är intresserad av muséer skall man absolut besöka Nasjonalgalleriet. Galleriet ligger vid Universitetsgatan 13 och här kan man se verk av många utländska målare och skulptörer bland annat av de stora franska impressionisterna. De allra största dragplåstren är de kända verken Skrik och Madonna av Edvard Munch och målerier av Cézanne og Manet.

Vid hamnen hittar man Rådhuset och Akershus fästning. Akershus slott och fästning började byggas i början av 1200-talet av Håkon V och stod klart under 1300-talet. Under 1600-talet byggdes fästningen om till ett mycket vackert renässansslott och Akershus fästning har förutom att inhysa kungens representanter under medeltiden också i vissa tidpunkter använts som fängelse. Fästningen ligger mycket vackert på Akersnäset och här kan man bland annat se de båda tornen Munks tårn och Jomfrutårnet. Här ligger också det kongelige mausoleum, Romeriksfløyen och Knutstårnet. På sommaren kan man följa med olika guidade turer både i uteområdet och inne i själva slottet. Guidade turer kan också arrangeras vid tidpunkter utanför säsongen.